Sopocka Szkoła Wyższa

Zasady użytkowania

Platforma Ilias zawiera materiały dydaktyczne i inne informacje przeznaczone wyłącznie dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej.Wszelkie materiały umieszczone w systemie chronione są prawem autorskim.Materiały mają przeznaczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej zgody autorów lub Władz SSW jest zabronione.Wszelkie prawa są zastrzeżone.